Thread Back Search

صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017

اضافه رد
 • 12-20-2018 | 08:15 AM
 • ghlasa • صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219632972.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633013.jpg
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219632951.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633044.jpg  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633065.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633096.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633117.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633138.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219633159.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa13822196331710.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399141.jpg


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399172.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa138221939923.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399214.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399235.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399256.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399277.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399298.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa1382219399339.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa13822193993410.jpg


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63983

  أين .. أكتب... أسمك؟
  هـل أكتبه على السـماء؟ لـكن السماء تمطــر
  هـل أكتبه على الارض؟ لــكن الارض تـــــدور
  هـل أكتبه على الشمس؟ لــكن الشمـس تغيـــب
  هـل أكتبه على القمـر ؟ لــكن القمـر يختــــفي
  هـل أكتبه على اوراق الشجر؟ لــكن أوراقه تتساقط
  هـل أكتبه على الورود؟ لــكن الورود تـــــــذبـل
  هـل أكتبه على أجنحة الطيور؟ لــكن الطيور تهاجر
  هـل أكتبه في .عيـــني؟ لــكن .العيـن تدمــع
  هـل أكتبه بجانب .اســمي؟ لــكن الناس لا يرحمون
  لـم أجد مكانآ مناسبآ سـوى .قلبـــي سآكتبه وسآحفره وبخط عـــريض
  حتى لا يختفـي مهمـا طــــال الـزمن


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63984

  سأرَّسمَګ حٌلَــــــــــــمَأًّ ... تّفِّأّصٌيِّلَهِ أنِــــــــــــــــــــتّ
  جِنِوِنِهِ أنِتّ ... صٌوِرهِ أنِتّ .. خَيِّأّلَأّتّهِ أنِتّ ... مََّسأّحٌأّتّهِ أنِتّ
  عٌنِوِأّنِهِ أنِتّ ... وِحٌدِيِّ .. مَنِ يَِّّسګنِګ ... لَأنِيِّ أحٌبِـــــــګ
  إخَتّرتّګ أنِ تّګوِنِ أنِتّ ... وِطّنِأًّ لَيِّ .. وِلَأحٌلَأّمَــــــــــــــيِّ
  َّسيِّظّلَ عٌشٍقِګ عٌأّلَمَيِّ .. وِقِلَبِيِّ لَغٌيِّرګ لَنِ يِّنِتّمَــــــيِّ
  يِّأّ مَنِ مَلَګتّ أّلَقِلَبِ وِأصٌبِحٌتّ لَلَروِحٌ تّوِأمَــــــــــــــــيِّ
  قِلَبِيِّ وِروِحٌيِّ بِيِّنِ يِّدِيِّګ وِأنِتّ فِّيِّهِمَأّ تّحٌګـــــــــــــمَ
  أنِتّ فِّى ذّګرأّګ يِّذّوِبِ أّلَثّلَجِ فِّيِّ ګفِّى وِتّتّمَأّيِّلَ أّلَأشٍجِأّر مَنِ لَحٌنِى
  هِذّأّ أنِـتّ .. نِعٌمَ أنِتّ حٌبِيِّبِتّــــــــى

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63985

  وسيبقي حبك بقلبي نابضا
  حتى وان توقف يوما عن الخفقان
  ومهما مر الزمان وتغيرت منا المشاعر
  وعشق قلبك اخرى بملء القلب والوجدان
  سيبقى بيننا عشق لايعلمه الا الرحمن
  وسيبقى بيننا للحب دوما مكان
  حتى وان كان حبنا ليس في الامكان

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63986


  يِّأّ عٌمَرى .. أخَأّفِّ عٌلَيِّګ حٌتّى مَنِ نِفَِّّســــــى
  أغٌيِّر عٌلَيِّګ حٌتّى مَنِ هِمََّســـــــــــــــــــــى
  أريِّدِ أنِ أګوِنِ مَعٌګ .. بِعٌيِّدِأّ عٌنِ عٌيِّوِنِ أّلَبِشٍــــر
  فِّى ګوِګبِ آخَر .. حٌتّى لَيَِّّس لَلَعٌشٍــــــــــأّقِ
  بِلَ لَنِأّ وِحٌدِنِأّ .. نِحٌيِّأّ َّسوِيِّأّ .. أروِيِّګ حٌبِـــــــى
  وِأرتّوِى مَنِ عٌشٍقِګ .. أَّسمَعٌګ نِبِضى أّلَعٌأّشٍقِ
  وِأخَبِرګ بِأنِى أحٌبِګ .. بِعٌدِدِ حٌبِأّتّ أّلَرمَـــــــــأّلَ
  بِعٌدِدِ أنِفِّأَّّس أّلَعٌشٍأّقِ

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63987

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63988


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63989

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63990

  حبيبتى ، شوقـــي لــكِ كل يـوم في إشتيــــاق وعشقـــي لــكِ كـل يومٍ في إزديــــاد ، إليـــكِ حَبيبتـــــي أكتـــب ، حنيـــني وأشواقـــي يحملانــي إليـكي ، حبــي وغـرامي يدفعانـــي نـحوكـي ويجعلانــي أتمســك بـكِ بكل قـوه وحنـــان ،، لا أســـرار ولا حـواجــز بيننـــا فكـل ما أملكــه وكـل ما عنــدي وما فينـــي لـكِ ـ تفداكـــي روحــي الرخيصــــه وتفـداكــي عينــاي وحياتــي بما فيهــــا ، لا تسألينـــي قـدر محبتـــــك ..! أنتــــي كل حياتـــي ويفيــض قلبــي بحبــــك فأنتــي لا بـد أن تكونــي ملاك الحـــب بـل الحـــُـب نفســـه ـ أنتــي حبــي وعشقــي الذي يسـري في عروقــي ويسـري في كل حواســـي التــي ما عادت تحــس إلا بسواكِ ـ أنتي كل الاشيــاء الجميله وكـل الأحاسيس الرقيقـــه ـ أنتي قـدري وروحــي وحياتـــي ـ أنتـــي مهجـه القلــب وقـرة العيــــن ، أنتــي مناي وحلمــي الوحيـــد ـ أنتــي كل ما أتمنـــى ...فيـــ هــذه الدنيـــا ــــــــى...

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63991  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645826761.jpg  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971021.jpg
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971042.jpg


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971063.jpg
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971074.jpg  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971085.png  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971136.jpg


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971147.jpg  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971158.jpg

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa1421645971169.jpg


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?imgf=ghlasa14216459711710.jpg  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64013


  وما زلت لاتدري ..
  انك في العشق قدري في الشريان والوريد دماء تجري
  انت لاتدري ان رؤيتك هي شمسي وفجري
  ومن دونك لايتخضر في الحقول زهري ولا تسكن البسمات ثغري
  أنت لاتدري ان رسائلك هي نثري وشعري
  وان وصفك اشواقاً في ورقي وانني اهواك وانت روحي وعمري
  أنت لاتدري فلولا وجودك ما كانت النجمات في السماء تضوي
  ولا القمر في الليل يسري


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64014


  عندما أعيش أجمل لحظات وأنطق أجمل العبارت وأهمس بكلمات العشق لمحبوبتي وأنا أنظر الى السماء وارسم لحظات الأمل فكم من مرات كانت نظراتي فرشاة أرسم بها في لوحة السماء أرسم وأرسم وأرسم لكن يبقى الأمل منقوش على تلك اللوحة وتحت كل رسماتي ومن أجمل مارسمت انا ولقياكي ودفئ الحضن اتلقاكي وهمس الحب في اذنيك يترجاكي كوني معي الى الأبد كوني بجوار قلبي اللذي بدأ ينبض من يوم لقياكي كوني معي فأنتي الحياة وأنتي حياتي ماأجملك وما جمل النجوم وهي تلمع لدموع عيناكي دموع عشق وأمل وحنان دموع طفلة بريئة حالمة تبحث عن حنان من يبقى لها للابد عاشق ووافي....أحبك أحبك أحبك  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64015

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64016
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64017

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64018

  حبيـبتى قـمرى
  حبيبتى قمرى
  الجميل انتى
  حبيبتى كل يوم انادى القمر
  فيـــك
  اسامره..اناجيه
  احكى ليه قصة قلبى العاشق
  قصة من اسرتنى بحبها
  قصة القمر الجميل
  الذى شاع نوره
  فى كل زوايا قلبى
  أحبــــك
  حبيبتى اقتربى

  حبيبتى اقتربى
  على انغام الحب
  اقتربى
  حيث لذة الغرام
  ودفء الهيام
  حبيبتى اقتربى
  على
  اجراس قلبى وقلبك
  اقتربى
  ♪♫♪
  على همس روحى لروحك
  اقتربى
  فقد ولدة لحظات الغرام
  بينى وبينك
  أحبـــك  حبيبتى كونى كم رايتك

  ارك اليوم مثل الورود
  زهرة ليست ككل الازهار
  اميره ليست ككل الاميرات
  رايتك بلسم يشفى قلبى
  رايتك كوكبا يسبح فى فضائى
  فكونى دائما
  الزهرة
  والاميره
  وبلسم
  والكوكب
  أحبــــك
  حبيبتى انثرينى داخلك

  حبيبتى انثرينى داخلك
  شاركينى
  خدى بيدى
  انثرى
  روحكى فى روحى
  اجعلينى داخلك
  للابد
  الابدين
  قبلة الامل

  ذكرى حبيبتى
  فى يوما ماطر
  اشتد البرد فيها
  كنت اجلس القمر لوحدى
  فجأنى
  ملاك اعرفه بقلبى
  جأنى
  نظر اليا فابتسم
  ثم اقترب
  فقبلنى على خدى
  ورحل
  ترك قلبة تزرع الدفء
  فى قلبى
  لانها قبلة
  الامــــــل
  احبــــــــك
  حبيبتى قبلينى

  حبيبتى قبلينى ضمينى
  اليك
  اجعلينى احترق من نارك
  ادوب من ثورة بركانك
  اجعلى اعصارك مدمر
  اجعلى اموجك عاتية
  فقد ولدت
  بيننا اجمل لحظات الغرام
  أحــبــك

  حبيبتى لنرحل معا
  حبيبتى معا سنرحل
  الى العالم
  الذى اوجدته روحينا
  الى العالم
  الجنـــون
  حيث والدفء والغرام
  عالم


  خلق ليسكنه
  قلبى وقلبك
  أحبــــــك

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64019
  تصميمات صور حب رومانسية fb ، صور غرام ، صورحب ، صورعشاق 2017
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64020

  تصميمات صور حب رومانسية fb ، صور غرام ، صورحب ، صورعشاق 2017

  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=64021


  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 do.php?img=63992
  صور حب جديدة رومانسية العام الجديد 2017 , صور الحب الرومانسي بالصور 2017 ghlasa2.gif

     المواضيع المتشابهه:


  w,v pf []d]m v,lhksdm hguhl hg[]d] 2017 < hgpf hgv,lhksd fhgw,v w,v hgpf hgv,lhksd fhgw,v 2017 w,v pf []d]m v,lhksdm hguhl hg[]d] 2017

لو عجبك الموضوع اضغط شير لنشر الموضوع مع اصدقائك

  أضـغط هنـآ


من مواضيعى
0 توقعات الابراج برج الحمل و الفلوس " المال " لعام 2018 ، توقعات برج-الحمل-2018
0 توقعات برج الثور شهر ديسمبر 2018 , توقعات الابراج لشهر ديسمبر ماغي فرح برج-الثور 2018
0 حظك اليوم الاربعاء 20-8-2017، ابراج اليوم الاربعاء20/8/2017,حظك اليوم الاربعاء 20اغسطس 2017
0 ديكور صالون 2017 ، اجمل ديكور انترية 2017 ، صور ديكور انترية من دمياط 2017
0 توقعات برج الحوت شهر ابريل 2017 للعالمة ماغى فرح 2017
0 صور خلفيات العام الجديد 1439هـ ، صور واتس اب خلفيات اسلامية العام الهجري 1439هـ
0 اجمل صور من عروسة مصر الاسكندرية ، صور من Alexandria
0 حظك اليوم الجمعة 12-4-2017,أبراج يوم الجمعة 12/4/2017, برجك اليوم 12 ابريل 2017
0 صور تصميمات غلاف فيس بوك رومانسية جديدة 2017 ، Facebook cover 2017
0 أمناء الشرطه في مصر ، اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر
0 صور كوميكس فيس بوك مضحك 2017 ، كوميكسات للفيس بوك 2017 صور نكت مصرية 2017
0 وفاة الفنان حسين الامام اليوم الاحد 17 مايو 2017 عن عمر يناهز 63 عاما
0 نكت على دولة قطر 2017 ، نكت على الشيخة موزة و قطر وقناة الجزيرة 2017
0 توقعات برج العقرب 2017 بالتفصيل ، توقعات-الابراج برج-العقرب عام 2017
0 كلمات اغنية اليسا انسانة بريئة من البوم حالة حب 2017 Ensana Bari2a
0 توقعات الابراج برج القوس ليلى عبداللطيف 2017 , توقعات ابراج 2017 برج-القوس
0 تناول الفاكهة بعد الاكل يدمر الجسم
0 شرح طريقة تعطيل تشغيل الفيديو تلقائيا في فيس بوك 2018
0 دعاء اليوم العاشر في شهر رمضان 1439هـ - 2017 ، صور دعاء 10رمضان 1439هـ هـ
0 حظك اليوم الاحد 17-4-2018 ، ابراج اليوم الاحد 17/4/2018 ، توقعات الابراج اليوم17ابريل2018
0 صور مبارك , صور الرئيس محمد حسنىي مبارك رئيس مصر
0 صور ميدان التحرير اليوم30-6-2017
0 احدث صور غلاف فيس بوك متنوعة ، كفرات فيس بوك عريضة 2017
0 دعاء اليوم الرابع في شهر رمضان 1439هـ - 2017 ، صور دعاء 4رمضان 1439هـ هـ
0 مسلسلات شهر رمضان 2017 ياسلام ؟ مينفعش بعد العيد يعني
0 صور احمد حلمى و منى زكى بعد العملية ، صور الفنان احمدحلمى و منى زكي 2017
0 توقعات برج الدلو شهر ابريل 2017 ,توقعات الابراج شهر ابريل 2017 , برج الدلو شهر 4 عام2017
0 قصيدة اشتاق اليك ولجمال عينيك يا حلم العمر 2017
0 توافق الابراج بين الرجل الحوت مع المرأة الثور 2018 ، توافق الابراج 2018
0 حظك اليوم الخميس 8-12-2018 , ابراج يوم الخميس 8/12/2018 , توقعات الابراج اليوم 8 ديسمبر 2018
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc
adv ghlasa by : ghlasa